TEAMS & STANDINGS
SCHEDULETEAM PROFILE


EVENT DETAILPREMIUM BUNDLE
สามารถเข้ารับชมการแข่งขันได้ฟรี และพิเศษ! PREMIUM BUNDLE สำหรับผู้ต้องการสะสมของที่ระลึกสุดลิมิตเต็ด

PREMIUM BUNDLE : 400 Baht
รายละเอียด
1. เสื้อ GPL 2017 (สีดำ) ผ้ากีฬา จำนวน 1 ตัว
2. สายคล้องคอลาย LEAGUE OF LEGENDS (สุ่มลาย) จำนวน 1 เส้น
3. เงิน IP (ในเกม) จำนวน 2,000 IP
สินค้ามีจำนวน 950 ชุดเท่านั้น

หมายเหตุ
1. สามารถใช้ 1 Garena UID /1 AirPay UID ต่อการซื้อ 1 เซทเท่านั้น
2. ผู้ซื้อบันเดิ้ลต้องทำการรับสินค้าภายในงาน GPL 2017 เท่านั้น โดยในระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 10:00-16:00 น. (หากผู้ซื้อไม่สามารถมารับสินค้าได้ที่งาน ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งไปรษณีย์ หรือคืนเงิน ใดๆ ทั้งสิ้น)
3. เงื่อนไขกิจกรรมเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของรางวัลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรายล่วงหน้า
5. คำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด


PARTNER & PROMOTION
PLACE